همایش
کادر اجرایی

• جناب آقاي دکتر غلامعلی قاسمی
معاون پژوهشی واحد قم و دبیر همایش

• سركار خانم دکتر محبوبه السادات شریف
دبیر اجرایی همایش

• جناب آقاي دکتر مسعود کاظمی
دبیر علمی همایش
.:: میزبانی شده توسط Cnf.ir سرویس رایگان آرشیو همایشها       .:: نیرو گرفته توسط Bahamayesh.com پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور